Adatkezelési tájékoztató

Vállalkozásunk, mint adatkezelő számára kiemelten fontos, hogy a velünk kapcsolatba kerülő olvasók, megrendelők, vásárlók, üzleti és szakmai partnerek vagyis érintettek mindig pontosan tudják, hogy személyes adataikat hogyan, milyen célból, milyen jogalapon gyűjtjük, és kezeljük.

Kérjük, olvasd el adatkezelési tájékoztatónkat, kérdés esetén pedig fordulj bizalommal hozzánk! Köszönjük!

1. Az adatkezelő

A vállalkozás neve: DIGITPRINT Kft.

Székhely: 7632 Pécs, Táncsics Mihály u. 70.

Adószám: 13041155-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-068716

Bankszámlaszám: 10300002-10712088-00014909

Képviseli: Demeter Attila, ügyvezető

E-mail cím: info@dekorsprint.hu

Telefonszám: +36 72 325 345

Weboldal: https://dekorsprint.hu 

Adatkezelési tájékoztató: dS – Adatkezelés

2. Az adatvédelmi tisztviselő

Vállalkozásunk nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely alapján köteles adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. (2016. április 27.) rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (a továbbiakban: GDPR) 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Panaszaitokkal, észrevételeitekkel, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésetekkel az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén közvetlenül hozzánk fordulhattok.

3. Az adatkezelés céljai és jogalapjai

A vállalkozásunkkal való interakciók, megrendelések, közös munka és kommunikáció során kérhetünk tőled olyan személyes adatokat (például: a vezeték- és a keresztneved, a számlázási címed), amelyeket adatkezelési céljaink teljesítése érdekében kérünk, és használunk fel (például: a számlázási kötelezettségünk teljesítése). Az adatkezelési folyamatok során minden esetben betartjuk a ránk vonatkozó európai uniós és nemzetállami rendelkezéseket, melyekről részletesen ebben a pontban is olvashatsz.

3.1 Kapcsolatfelvétel telefonon

Ügyfélszolgálatunk minden munkanapon reggel 08:00 órától délután 17:00 óráig áll a rendelkezésedre. Ebben az időszakban telefonszámunkon is megkereshetsz minket. A telefonhívás során megtudhatjuk a vezeték- és a keresztnevedet, illetve a telefonszámodat vagy az e-mail címedet. Ezeket a személyes adatokat a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás érdekében kérjük el, és a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja értelmében a hozzájárulásod alapján kezeljük. Az említett személyes adatok hiányában a kapcsolattartást nem tudjuk biztosítani.

Amennyiben nem alakul ki közöttünk üzleti vagy szakmai kapcsolat, az általad megadott személyes adatokat töröljük, legkésőbb a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül.

3.2 Kapcsolatfelvétel e-mailen

Kérdésed, kérésed vagy észrevételeid esetén e-mailt is írhatsz nekünk központi e-mail címünkre. Ebben az esetben megismerhetjük a vezeték- és a keresztnevedet, az e-mail címedet és adott esetben a telefonszámodat is. Ezeket a személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy a megkeresésedre válaszolhassunk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja értelmében a hozzájárulásod alapján. Ezek hiányában a kapcsolattartást nem tudjuk biztosítani.

Amennyiben nem alakul ki közöttünk üzleti vagy szakmai kapcsolat, az általad megadott személyes adatokat töröljük, legkésőbb a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül.

3.3 Kapcsolatfelvétel személyesen

Székhelyünkön személyes átvételi pontot és üzletet üzemeltetünk, ahol biztosítjuk a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségét. Ebben az esetben azokat az adatokat ismerjük meg rólad, amelyeket Te adsz meg nekünk: a vezeték- és a keresztnevedet, a telefonszámodat vagy adott esetben az e-mail címedet.

Ezeket a személyes adatokat – hasonlóan a telefonon vagy e-mailen történő kapcsolatfelvételhez – a kapcsolattartás érdekében kezeljük a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja értelmében a hozzájárulásod alapján. Ezek hiányában a kapcsolattartást nem tudjuk biztosítani.

Amennyiben nem alakul ki közöttünk üzleti vagy szakmai kapcsolat, az általad megadott személyes adatokat töröljük, legkésőbb a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül.

3.4 Kapcsolatfelvételi űrlap a honlapon

Felveheted velünk a kapcsolatot a honlapon elhelyezett kapcsolat felvételi űrlapon keresztül. Ebben az esetben megismerjük a vezeték- és a keresztnevedet, az e-mail címedet és a telefonszámodat is. Ezeket a személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy a megkeresésedre válaszolhassunk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja értelmében a hozzájárulásod alapján. Ezek hiányában a kapcsolattartást nem tudjuk biztosítani.

Amennyiben nem alakul ki közöttünk üzleti vagy szakmai kapcsolat, az általad megadott személyes adatokat töröljük, legkésőbb a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül.

3.5 Számlázás

Az általad megrendelt termékek ellenértékét az általunk kiállított számla alapján, utánvéttel, előreutalással, átutalással vagy készpénzzel egyenlítheted ki. A számla kiállítására vállalkozásunkat törvény kötelezi. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben jogi kötelezettségünk teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésének a-j) pontja, valamint 169. § (1) bekezdése alapján. A számla kiállítása során megismerjük a vezeték- és a keresztnevedet, illetve a számlázási címedet.

Amennyiben a vásárlásról kiállított számlát előreutalással egyenlíted ki, megismerjük azt a bankszámlaszámot, illetve a hozzátartozó vezeték- és keresztnevet, amelyről a banki átutalás érkezik.

Előnyben részesítjük, hogy ha az átutaláskor használt bankszámla a megrendelő nevén lévő saját bankszámla, de természetesen más néven szereplő bankszámláról is elfogadjuk az átutalást. Ezeket az adatokat – éppen úgy, mint a fizetés módját – a saját döntésed alapján adod meg, mi pedig a hozzájárulásod alapján kezeljük (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja). Fontos megjegyezni azonban, hogy ezeket az adatokat valamennyi számviteli bizonylattal együtt meg kell őriznünk, tehát a törléshez való jogodat ebben az esetben nem tudjuk biztosítani a tárgyév + 8 év időtartam ideje alatt.

A vezeték- és a keresztnév, illetve a számlázási cím hiányában a törvény által előírt számla-kiállítási kötelezettség nem és így a megrendelés sem teljesíthető.

3.6 Szállítás

Vállalkozásunk Pécsett, a Táncsics Mihály út 70 sz. alatt nyomdát is üzemeltet, így a megrendelt termékeket személyesen is átveheted. Amennyiben a megrendelt termékeket házhozszállítással juttatjuk el számodra, a szállítási megbízást szerződött partnereink (adatfeldolgozóink) teljesítik.

A házhozszállítás kiválasztása során megismerjük a szállítási címedet, az e-mail címedet és a telefonszámodat, melyet azzal a céllal kezelünk, hogy a szállítás során a kapcsolattartást és a szállítás részleteinek egyeztetését megkönnyítsük. A házhozszállítás során kezelt adatok jogalapja a vállalkozásunk és a közötted létrejövő adásvételi szerződéséből eredő szerződéses kötelezettség teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.

3.7 Ügyfélszolgálat

Az üzleti együttműködés során lehetőséged van az ügyfélszolgálat segítségét igénybe venni. Az ügyfélszolgálat minden veled, illetve a megrendeléseddel kapcsolatos művelet összességét (úgy, mint: kereskedelem, marketing, egyeztetés, logisztika, könyvelés) jelenti, így a kérdéseid, az észrevételeid, a panaszaid megválaszolásához szükséges mértékben és ideig a vállalkozásunk munkatársai is megismerhetik a személyes adataidat.

Az ügyfélszolgálat a veled kötött adásvételi szerződés része, az általunk biztosított szolgáltatás, melyhez a szerződés teljesítése érdekében kezeljük az általad megadott személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.

3.8 Üzleti és szakmai partnereink

A hosszú, akár több évre visszanyúló üzleti és szakmai kapcsolatai során vállalkozásunk jogos érdek alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeli üzleti és szakmai partnereinek (például: beszállítók, szolgáltatók) személyes adatait úgy, mint: vezeték- és keresztnév, e-mail cím és telefonszám.

Az üzleti és szakmai partnerek természetes személy kapcsolattartói személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezeléséhez szükséges érdekmérlegelési tesztet társaságunk elvégezte, melybe betekintést nyújt az üzleti vagy szakmai partnerek kérése esetén. Az adatkezelés bármelyik fázisában biztosítjuk az üzleti és szakmai partnerek számára a tiltakozás jogát.

3.9 Sütik (cookie-k)

A sütik (cookie-k) betűből és számokból álló információcsomagok, melyeket általában a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az adatkezelő a látogatókról.

A sütik (cookie-k) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik (cookie-k) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlap látogatójának eszköze tárol. Néhány süti (cookie) a honlap bezárása után törlődik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlap látogatójának eszközén.

A felhasználók megtilthatnak minden, a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, és törölhetik a korábbi látogatásaik során elhelyezett adatfájlokat. Ennek módjáról a felhasználó böngészője ad útmutatást az alábbiak szerint.

Cookie-k és webhelyadatok kezelése:

– Chrome-ban,

– Firefox-ban,

– Edge-ben,

– Internet Explorerben,

– a böngészési adatok automatikus törlése.

A honlap egyes részeinek letöltésekor az adatkezelő a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics nevű látogatáselemző szoftvere automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a látogató személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést kapsz felhasználóként, amikor először az oldalra látogatsz, és vállalkozásunk a jóváhagyásodat kéri ehhez.

Az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, az információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ide kattintva kaphatsz bővebb információt. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizált formában) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban.

A honlapunk által alkalmazott sütikről (cookie-król) az alábbi táblázat nyújt részletes tájékoztatást.

NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉL – MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES SÜTIK LEJÁRAT TÍPUS
CookieConsent dekorsprint.hu A süti beállítások elmentése a látogatott honlaphoz kapcsolódóan. 1 év HTTP süti
NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉL – STATISZTIKAI SÜTIK LEJÁRAT TÍPUS
_ga dekorsprint.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk, a látogató hogyan használja a honlapunkat. Személyes adatot nem tartalmaz. 2 év HTTP süti
_gid dekorsprint.hu Ezt a sütit a Google Analytics használja a lekérési sebesség lassítására. Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap HTTP süti
_gat dekorsprint.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk, a látogató hogyan használja a honlapunkat. Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap HTTP süti
collect google-analytics.com Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk, a látogató hogyan használja a honlapunkat. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet Pixel

 

3.10 Facebook oldal

Vállalkozásunk Facebook oldalt működtet annak érdekében, hogy a tevékenységünkről, időről időre hírt adjunk a követőink számára. A Facebook oldalon jelennek meg a vállalkozásunkkal, illetve a partnereink ajánlataival kapcsolatos reklámok is.

A Facebook oldalon keletkező személyes adatokat (vezeték- és keresztnév, esetlegesen profilkép, hozzászólás) – hasonlóan a telefonon vagy e-mailen történő kapcsolatfelvételhez – a követőinkkel való kapcsolattartás érdekében kezeljük a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja értelmében a hozzájárulásod alapján. Ezek hiányában a kapcsolattartást nem tudjuk biztosítani. A hozzájárulásodat ugyanolyan könnyedén visszavonhatod, ahogyan megadtad: a “kedvelem” és a “követem” gomb ismételt megnyomásával az oldal kedvelése esetén, illetve a hozzászólás törlésével.

3.11 Egyéb adatkezelési műveletek

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatunk benneteket, hogy a hatóságok, valamint jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik vállalkozásunkat tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából. Adatkezelőként azonban ebben az esetben is csak olyan személyes adatot és csak olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges.

 4. A hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás alapján végezzük az alábbi adatkezelési műveleteket

– kapcsolat felvételi űrlap használata a honlapokon,

– a telefonon, a személyesen, illetve az e-mail útján történő kapcsolatfelvétel,

– a Facebook oldal kedvelése, hozzászólás írása,

– látogatottsági statisztika készítése.

Az általad adott hozzájárulást bármikor visszavonhatod ugyanolyan egyszerűen, ahogyan a hozzájárulás megadása történt. A kapcsolatfelvétel esetében kérünk, hogy egy rövid, az info@dekorsprint.hu e-mail címre küldött üzenetben kérdd adataid törlését. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

5. A szerződéses és a jogi kötelezettség

Vállalkozásunkat jogszabály kötelezi a szolgáltatásról szóló, meghatározott adattartalmú számla kiállítására, így a számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Amennyiben adatkezelőként a jogszabályban előírt adatokat nem kapjuk meg tőled, a vállalt szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségünk teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésének a-j) pontja és 169. § (1) bekezdése alapján.

Vállalkozásunk jogi személyekkel is köt szerződést, azonban előfordulhat, hogy a jogi személyekkel kötött szerződésekbe is kerülnek személyes adatok (például: a kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve). A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjük, és tudjuk, hogy a másik felet (akár természetes személy, akár jogi személy természetes személy kapcsolattartója) hol, milyen módon érhetjük el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintjük megkötöttnek, és a szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségünk teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

6. A jogos érdek

Az üzleti kapcsolatok kialakítása során az üzleti partnerek  vezetőinek vagy kapcsolattartóinak nevét, titulusát, e-mail címét és telefonszámát vállalkozásunk jogos érdeke alapján kezeljük. Üzleti partnernek azon természetes személyt tekintjük, aki egyéni vállalkozóként vagy egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság természetes személy kapcsolattartójaként üzleti kapcsolatot létesít velünk, és akikkel egy munkafolyamat során együtt dolgozunk (például: beszállító).

A jelen pontban felsorolt személyes adatokhoz hosszú évekre visszanyúló, korábbi üzleti levelezések és találkozások során adatkezelőként közvetlenül az üzleti partnereinktől jutottunk hozzá. Üzleti és szakmai partnereink a személyes adatok bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az évekre visszanyúló üzleti kapcsolat során. Adatkezelőként vállalkozásunk elvégezte a személyes adatok jogszerű kezeléséhez nélkülözhetetlen érdekmérlegelési tesztet, melynek tartalmát igény szerint az üzleti és szakmai partnerek, mint érintettek rendelkezésére bocsátjuk. A tiltakozáshoz való jogot vállalkozásunk minden érintett számára, az adatkezelés minden fázisában biztosítja.

7. A személyes adatok tárolásának időtartama

– Kapcsolat felvételi űrlapok (Keresztnév, e-mail cím) – az üzleti kapcsolat lezárásáig (hathavonta felülvizsgálat).

– Számlázási név és cím – a jogszabályban előírt ideig (gazdasági társaságok esetében tárgyév + 8 (nyolc) év).

– Üzleti partnerek adatai (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám) – Az üzleti kapcsolat fennállása alatt, illetve az azt követő 5 (öt) évig.

– A honlapról érkező sütik a sütik érvényességi idejéig, illetve amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből ezeket a sütiket (GA látogatottsági statisztika – 26 hónap).

8. A címzettek köre

Az egyes adatkezelési műveletek ellátáshoz adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akiknek hozzáférésük van az általad megadott személyes adatok meghatározott köréhez. Az adatfeldolgozók vállalkozásainak adatairól és a számukra továbbított személyes adatok köréről az alábbiak nyújtanak részletes tájékoztatást.

Tárhelyszolgáltató (hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines e-mailek fogadása és továbbítása): Tárhelypark Kft. (székhely: 1122 Gaál József út 24., telefonszám: +36 1 700 4140, e-mail: info@tarhelypark.hu, honlap: https://tarhelypark.hu) – Adatkezelési tájékoztató

A Google Analytics látogatói statisztika készítése: Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) – Adatkezelési tájékoztató

Mobilszolgáltató (az előfizető vezeték- és keresztneve és hívószáma): Vodafone Magyarország Zrt (székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., telefonszám: 1400, online kapcsolatfelvétel: Elérhetőségek) – Adatkezelési tájékoztató

Facebook oldal (a követő vezeték- és keresztneve, profilképe és hozzászólása): Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin Dublin 2) – Adatkezelési tájékoztató

Szállítás (a címzett vezeték- és keresztnéve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe): Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10901232-2-44, telefonszám: +36 1 767 8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu) – Adatkezelési tájékoztató

Szállítás (a címzett vezeték- és keresztnéve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe): FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., cégjegyzékszám: 01-10-020309, nyilvántartó cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága, adószám: 25034644-2-10, telefonszám: +36 1 999 0369, e-mail: info@foxpost.hu) – Adatkezelési tájékoztató

Könyvelés (a vásárló vezeték- és keresztneve, számlázási címe): Távkapocs.hu Kft. (székhely: 7626 Pécs, Dózsa György utca 61., cégjegyzékszám: 02-09-068039, nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12824122-1-02)

Az általad megadott személyes adatokat a munkaviszonnyal kapcsolatban felmerülő feladatok elvégzéséhez szükséges ideig és mértékben vállalkozásunk munkavállalói is megismerhetik.

9. Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás kizárólag az Amerikai Egyesült Államokba történik.

Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én, mely elérhető a zárójelben található linkre kattintva (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet:

– aFacebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és

– a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) betart.

10. Az érintettek egyes jogai

Fontos tudnod, hogy adatkezelési műveleteink érintettjeként számos joggal rendelkezel. Ezekről a jogokról és a mi kötelezettségeinkről az alábbiakban olvashatsz részletesen.

A tájékoztatáshoz való jog: Érintettként bármikor kérheted a vállalkozásunkat, hogy személyes adataid kezeléséről, valamint az adathordozhatóság jogáról adjunk tájékoztatást, illetve bármikor kérheted a személyes adataidhoz való hozzáférést, azok módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A tájékoztatáshoz való jogot a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeinken gyakorolhatod szóban vagy írásban. Tájékoztatunk, hogy a szóbeli tájékoztatás feltétele a személyazonosság igazolása.

A hozzáférési jog: Érintettként jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásunknál a személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e. Kérelmedre tájékoztatást adunk a rád vonatkozó, általunk kezelt adatok kategóriáiról, azok forrásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a rendelkezésedre bocsátjuk. Adatkezelőként a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 naptári napon belül adjuk meg.

Az adathordozhatósághoz való jog: Érintettként jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott adatokat géppel olvasható formában megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd, illetve kérd az adatok egy másik, adatkezelésre jogosultnak való közvetlen megküldését.

A helyesbítéshez való jog: Érintettként bármikor jogosult vagy a helytelenül rögzített adat helyesbítését vagy kiegészítését kérni. Adatkezelőként megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha vitatod annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A törléshez / elfeledtetéshez való jog: Érintettként az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult vagy arra, hogy kérésedre a vállalkozásunk a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,

– érintettként visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

– érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,

– a személyes adatokat a vállalkozásunkra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Érintettként nem kezdeményezheted az adatok törlését, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

– a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásunkra, mint az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

– népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlési kérelmed (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az általunk kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek. Az elfeledtetés iránti kérelem esetében adatkezelőként valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, az érintettről kialakított profilt és automatikus döntést kötelesek vagyunk törölni a rendszerünkből.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül, adatkezelőként vállalkozásunk törlés helyett ilyen irányú kérelmedre korlátozza az adatkezelést:

– érintettként vitatod a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy adatkezelőként ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát),

– az adatkezelés jogellenes, érintettként ellenzed az adatok törlését, és e helyett kéred azok felhasználásának korlátozását,

– a vállalkozásunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

– érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelőként fennálló jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása esetén adatkezelőként a személyes adataidat kizárólag tárolhatjuk, azok kezelésére a hozzájárulásoddal, vagy jogi érdek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagyunk jogosultak.

A tiltakozáshoz való jog: Érintettként jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz a személyes adataid közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelésének esetét.

Ebben az esetben vállalkozásunk, mint adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A visszavonás joga: Érintettként jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11. Panaszkezelés

Adatkezelőként indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelmed beérkezésétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatunk a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelmed nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk téged, mint érintettet. Ha elektronikus úton nyújtod be a kérelmed, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadnunk, kivéve, ha te ezt másként kéred.

Ha adatkezelőként nem teszünk intézkedéseket a kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelmed beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

Számodra a kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha a kérelmed egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, adatkezelőként, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Adatkezelőként minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésedre tájékoztatunk a címzettekről, akikről részletesen a jelen tájékoztató 8. pontjában olvashatsz.

Ha úgy tapasztalod, hogy adatkezelőként megsértettük a jogaidat, kérjük, fordulj hozzánk elérhetőségeink egyikén (a jelen tájékoztató 1. pontja szerint). További lehetőség, hogy bírósághoz fordulsz: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per a választásod szerint a lakóhelyed, vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhatsz, melynek elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Weboldal: https://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

12. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Adatkezelőként nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

13. Biztonsági intézkedések

Adatkezelőként gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelőként a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók veled, mint érintettel.

Vállalkozásunk a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és a tűzvédelem tekintetében. Adatkezelőként az általunk alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Vállalkozásunk az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

– a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme),

– az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről (rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése),

– az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem),

– az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).

Informatikai rendszerünk és hálózatunk egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő megteszünk minden tőlünk elvárható óvintézkedést. Azonban az internet köztudomásúlag – így a számodra is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért vállalkozásunkat felelősség nem terheli.

14. Egyéb rendelkezések

Vállalkozásunk a jelen tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy arról minden érintettet kellő időben értesít. A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba. A jelen tájékoztató annak visszavonásáig hatályos.

Üzletünk címe

7632 Pécs, Táncsics Mihály út 70.

Mutasd a térképen!

Válts térképnézetre!

Póló, bélyegző, reklámtábla és még sok más.

Kérdezz bátran, mert minden feltett kérdés jó kérdés. Mi a legjobb tudásunk szerint teszünk ajánlatot az általad küldött megrendelésre, tehát biztos lehetsz abban, hogy a végeredmény és a célod egyezni fog.

DekorSprint

Jól nyomjuk.

Rólunk

Szeretjük a keveset, a sokat, a kicsit, a nagyot, a hagyományosat és az eredetit, az egyszerűt és a lehetetlent. Mi abból élünk, hogy jól dolgozunk!